Stadsodling är mer än pallkragar
Hand-Planta.png

Närproducerat

Småskalig urban odling är per definition närodlat sett till att de flesta numera bor i stan. När fisk och grönt kan odlas en källare kan hyresgästen eller villaägaren bara gå en trappa ner för att plocka örter eller fånga en färsk fisk.

Utan tillsatser och antibiotika

I princip ekologiskt odlat nen av någon oklar anledning kan bara grönsaker som odlas på jord betecknas som ekologiska. I enlighet med KRAV och andra regelverk. Vi tycker att man bara behöver tänka det lilla extra och fundera på vilka krav man själv ställer på de livsmedel vi vill konsumera.

Skyddar naturresurser och ekosystem

En recirkulerande akvaponisk odling är ett slutet system, en egen biotop, utanför naturen. Akvaponi på land sliter inte på haven (fisken får stanna i sjön) vattnet recirkuleras, renas av växterna och påverkar heller inte övergödningen negativt. Eventuellt överskott från anläggningen av näringsämnen kan med fördel användas i jordodlingar.

Metaboliskt effektivt

Odling av fisk är metabolisk effektivt i jämförelse med annan uppfödning. Med utgångspunkt från 100kg foder får man motsvarande 85-100kg fisk, 55kg höns och gris 25kg.

Fördelar med akvaponik

Det finns flera fördelarna med att odla fisk och grönt i recirkulerande system och samtidigt bidra till förändringen av produktionen och konsumtion av livsmedel. Att gå från upplyst konsument till liten producent.

Livsstil & Livsmedelsstrategi

Mat finns i överflöd i affärer och på restauranger, för stadens konsumenterna är det idag inga problem att skaffa föda men det är samtidigt en paradox. Vi är grymt beroende av transporter, stannar logistiken då räcker maten bara några få måltider. Samtidigt vill vi att samhället och matproduktionen ska bli mer hållbart.

Vi söker nya smakupplevelser, varierat, blandat, etiskt, hälsosamt och närodlat, listan blir lång. Lägger man till krav på återvinningsbara förpackningar, tydlig ursprungsmärkning och giftfritt kan man tro att det är svårt att ändra livsstil.

Stadsodling sprider sig och överallt ser man pallkragar där människor lägger tid på att odla sina egna grönsaker. Man träffas och stoppar korv och brygger öl, en liten folkrörelse på sitt sätt. Egenproducerat är socialt och kul och samtidigt ett försök att återta något som har gått förlorat; kunskapen om hur vi producerar våra livsmedel. Om pallkragar, korvar och öl är något som människor vill samlas kring, varför inte odlingskombon matfisk & grönsaker.

Sverige har en låg självförsörjningsgrad och det finns behov av att ökad svensk hållbar produktion av fisk och grönt. Vi pratar om att minska vår köttkonsumtion, i vart fall rött kött och att vi ska äta mer fisk. Men idag importerar vi 75% av fisken, hur hållbart är det utifrån utfiskning av naturliga bestånd och transporterna.

Akvaponik i redan uppvärmda utrymmen är energieffektivt i jämförelse med annan matproduktion och konsumtion. Men samtidigt är det viktigt att hitta nollösningar i användning av fossila energikällor, här finns en utvecklingspotential.

Akvaponi är för alla. Vegetarianen kan göda sina grönsaker utan att äta fisken. Preppern behöver inte jaga eller plocka bär och äta rötter för att få färsk protein och vitaminer. Hipsters kan göra egna fiskbullar. Dessutom är det kul att själv producera sin mat.