Kretsloppsbolaget bygger kunskap om urban odling av fisk & grönt

Alla kan odla fisk & grönt i mindre skala. Det är inte bara i kul att bli självförsörjande på färska kryddväxter, det är lärorikt. 

Projektet i Slakthusområdet erbjuder intresserade att skaffa sig kunskap om urban produktion av livsmedel. Här har vi skapat en modellanläggning som visar de grundläggande funktionerna och processerna med fisktankar, pumpteknik, bio- och växtbäddar. 

Fokus ligger på näringen, att låta fiskar och bakterier omvandla foder till växtnäring. En biologiskt komplicerad process men enkel att skapa och sköta. Tillsammans med specialister från Biotopic och IVL genomför vi under våren och sommaren en test där vi laddar biokol med näring fiskvattnet. Biokol som sedan kan användas för odling i jord.

Nätverk och inspiration