Kretsloppsbolaget bygger kunskap om urban odling av fisk & grönt

Att odla fisk & grönt är lätt, om man kan det. Vi bygger kunskap tillsammans med forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet  och Björn Oliviusson på Svensk Aquaponik. Kunskap är lätt att bära men utan ett nätverk som fyller på med inspiration och stöd står man sig slätt.

Under våren genomför vi en utbildning tillsammans hyresgästerna i Solberga som ska ta över anläggningen vi byggt där.

Våra tjänster

  • Förstudie

  • Konstruktion av anläggningen

  • Start av det biologiska

  • Utbildning skötsel av anläggning

  • Verksamhetsutveckling

  • Överlämning och serviceavtal

  • Support

Nätverk och inspiration

Vi konstruerar anläggningar anpassade efter lokalen och kundens ambition

Funderar Du på att odla fisk och grönt i din bostad eller bostadsområde. Eller i en restaurang. Eller kanske kommersiellt i mindre skala. Det finns många olika sätt att odla på beroende på utrymme och smak, är det högt i tak odlar du vertikalt. Vi skapar urbana anläggningar för odling av matfisk och grönsaker.

© 2019 Kretsloppsbolaget Sverige AB